INFORMATIE www.kare-click.fr

De website www.kare-click.fr (hierna de "site" genoemd) is een e-commercesite die meubilair, verlichting en decoratieve objecten te koop aanbiedt aan internetgebruikers die op de site surfen. Het wordt beheerd door het bedrijf Deco In Design.

De klant (hierna genoemd klant) is iedere persoon die een of meerdere webpagina's van de site bezoekt, ongeacht of hij al dan niet een aankoopproces op de site heeft geïnitieerd.

De website www.kare-click.fr is eigendom en valt onder de beheersverantwoordelijkheid van het bedrijf Deco In Design, (hierna te noemen Deco In Design).

De site wordt gehost door een externe dienstverlener, Deco In Design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbreking van de dienstverlening op de site, technische problemen, onnauwkeurigheden of omissies met betrekking tot de informatie die beschikbaar is op de site of voor schade als gevolg van een frauduleuze indringing van een derde partij die de informatie op de site heeft gewijzigd.

ARTIKEL 1: DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

Het doel van deze algemene verkoopsvoorwaarden is enerzijds om elke potentiële consument te informeren over de voorwaarden waaronder de verkoper overgaat tot de verkoop en levering van de bestelde producten en anderzijds om de rechten en plichten van de partijen in het kader van de verkoop van producten door de verkoper aan de consument vast te leggen.

Zij regelen en zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle relaties tussen Deco In Design en elke persoon die overgaat tot de aankoop van producten die te koop worden aangeboden via kare-click.fr op deze site.

In het kader van deze algemene verkoopsvoorwaarden verwijzen de termen product(en) naar het (de) product(en) en de verschillende diensten die op de site worden aangeboden.

Het feit dat iemand een product dat op de site te koop wordt aangeboden, bestelt, houdt dus in dat de klant deze verkoopsvoorwaarden, waarvan hij erkent dat hij ze vóór zijn bestelling heeft gelezen, volledig accepteert.

De producten worden te koop aangeboden op het volgende geografische gebied: Metropolitaan Frankrijk (met uitzondering van Corsica en DOM-TOM), Monaco, België.

De klant verklaart, voorafgaand aan zijn bestelling, volledig handelingsbekwaam te zijn, waardoor hij zich onder deze algemene verkoopsvoorwaarden kan verbinden.

Deco In Design behoudt zich het recht voor om op elk moment de huidige algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen.

ARTIKEL 2: BESTELLINGEN

U kunt uw bestellingen plaatsen:
- op internet: www.kare-click.fr
- telefonisch: 02 22 44 12 12
- per post op het volgende adres:

KARE

40 rue François Groult

56850 CAUDAN

ARTIKEL 3: BESCHIKBAARHEID VAN ARTIKELEN

Op de pagina van elk artikel wordt een geschatte verzendtijd aangegeven, bijvoorbeeld 2 weken. Verzending is de periode waarin wij het pakket gereedmaken voor levering aan onze vervoerder. Het is niet de datum waarop uw bestelling wordt geleverd.

Deco In Design neemt telefonisch of per e-mail contact op met de klant als er een wijziging in de beschikbaarheid van een door de klant besteld product heeft plaatsgevonden. Hij zal dan kunnen kiezen om zijn bestelling te handhaven of te annuleren zonder kosten.

In geval van niet-nakoming van onze leveringsplicht binnen de bij de bestelling aangegeven termijnen, kan de consument de overeenkomst schriftelijk annuleren indien, na ons opgedragen te hebben de levering binnen een redelijke extra termijn te verrichten, de bestelling niet binnen deze nieuwe termijn wordt uitgevoerd.

De klant wordt verzocht er rekening mee te houden dat de foto's, afbeeldingen en beschrijvingen van de te koop aangeboden producten kunnen variëren, afhankelijk van de gebruikte browsers. Sommige onderdelen en afwerkingen worden met de hand gemaakt en afgewerkt, waardoor sommige meubels een uniek karakter hebben.

ARTIKEL 4: PRIJS

De op de site aangegeven verkoopprijzen zijn in euro's, inclusief alle belastingen. De prijs die de klant gegarandeerd krijgt, is de prijs die op het moment van aankoop op de site staat. De prijs die op het moment van aankoop wordt vastgesteld is vast en definitief.

Zij omvatten geen verzendkosten, die bovenop de prijs van de gekochte producten worden aangerekend volgens het bedrag van de bestelling, dat in de orderbevestiging zal worden vermeld.

De verkoopprijzen van de producten kunnen op elk moment door Deco In Design worden gewijzigd en de prijs die de klant gegarandeerd krijgt is de prijs die aanwezig is op de site op het moment van de registratie van zijn bestelling (met uitzondering van een kennelijke tikfout).

Voor een levering binnen de Europese Unie houden de prijzen rekening met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling. Zij zijn dus inclusief BTW. Voor een levering binnen de Europese Unie zijn geen andere douanerechten of BTW verschuldigd. Elke wijziging in het geldende tarief kan worden doorberekend in de verkoopprijs van de producten in de catalogus.
Voor een levering buiten de Europese Unie moet de klant de douanerechten, BTW of andere belastingen betalen die verschuldigd zijn bij de invoer van de producten in het land van de plaats van levering.
De bijbehorende formaliteiten vallen ook onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant, tenzij anders vermeld. De klant is als enige verantwoordelijk voor het controleren van de mogelijkheden om de bestelde producten in te voeren met betrekking tot het recht van het land van levering. Een factuur wordt opgesteld door Deco In Design. De klant zal het verzendingsadres van de factuur moeten opgeven.

ARTIKEL 5: BESTELLEN

Elke bestelling die door de klant op de site, per telefoon, e-mail of post wordt geplaatst, impliceert de aanvaarding zonder beperking of voorbehoud van alle algemene verkoopsvoorwaarden. De verkoop wordt pas als definitief beschouwd na verzending aan de klant van de bevestiging van de bestelling door Deco In Design en de afhaling van het bedrag van deze laatste. Deco In Design behoudt zich de mogelijkheid voor om een bestelling om welke reden dan ook niet op te volgen en zal de klant hiervan op de hoogte brengen.

De aanbiedingen op deze site zijn geldig zolang de producten die er betrekking op hebben online blijven en tot de voorraad strekt.

De informatie met betrekking tot uw bestelling betaald met de 3x CB remote solution is onderworpen aan een geautomatiseerde gegevensverwerking waarvoor FIA-NET S.A. verantwoordelijk is. Het doel van deze geautomatiseerde gegevensverwerking is het bepalen van een verzekeringsniveau voor een transactie en het bestrijden van fraude met betaalmiddelen en in het bijzonder het bestrijden van creditcardfraude.

FIA-NET S.A. en de handelaar bij wie u uw aankoop doet, zijn de ontvangers van de gegevens met betrekking tot uw bestelling. Het niet doorgeven van gegevens met betrekking tot uw bestelling verhindert de voltooiing en analyse van uw transactie.

Het optreden van een onbetaalde bestelling wegens frauduleus gebruik van een bankkaart of een ander betaalmiddel leidt tot de registratie van de bestelgegevens in verband met de onbetaalde bestelling in een door FIA-NET S.A. uitgevoerd betalingsincidentendossier.

In overeenstemming met de Franse wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 6 januari 1978 heeft u het recht om al uw persoonlijke gegevens die door FIA-NET zijn geregistreerd te allen tijde in te zien, te corrigeren en te verwijderen door deze schriftelijk, per post en met bewijs van uw identiteit aan FIA-NET - Service Informatique et Libertés - Traitements n°773061 en n°1080905 - 3/5 Rue Saint Georges, 75009 PARIS te verstrekken.

ARTIKEL 6 : VERZENDKOSTEN

Verzendkosten zijn inclusief voorbereidings- en verpakkingskosten en verzendkosten.

Het leveringstarief wordt aangegeven voor alle bestellingen onder 500 euro. Als uw bestelling meer dan 500 euro bedraagt, zijn de verzendkosten gratis. De leveringskosten worden berekend op basis van het gewicht en het volume van het artikel, de keuze van de vervoerder en of er een speciale verpakking nodig is voor de verzending. In dit geval kan het gewicht van het artikel dat in aanmerking wordt genomen voor de facturering, afwijken van het werkelijke gewicht.

We kunnen afzonderlijke bestellingen groeperen, neem dan contact met ons op via e-mail. Geen enkele bestelling wordt verzonden totdat deze compleet is.

ARTIKEL 7 : LEVERING

De producten worden geleverd op het adres dat de klant op de bestelbon heeft aangegeven, in Europees Frankrijk (met uitzondering van Corsica en DOM-TOM), Monaco en België.

Voor specifieke informatie over de levering en de levertijden van kleine en grote pakketten verwijzen wij u naar de rubriek "Levering" op de startpagina.

Een bestelling wordt alleen verzonden als deze compleet is. Deco In Design is vrij om de drager te kiezen die het meest geschikt lijkt om haar producten te leveren.

Beschadigde pakketten : De klant is verplicht om in aanwezigheid van de postbode of bezorger de staat van de verpakking van de goederen en de inhoud ervan bij aflevering te controleren. In het geval dat de klant enige twijfel heeft over de staat of de inhoud van zijn pakket, moet hij de staat van de ontvangen goederen controleren en specifieke reserveringen maken, gedateerd en ondertekend of HET PACKET VERWIJDEREN. Bij gebrek aan voorbehoud wordt het pakket geacht te zijn aanvaard in overeenstemming met het vervoersbedrijf en is het voor Deco In Design dus onmogelijk om de levering te betwisten met de transporteur. Alle producten die door Kare Click worden verstuurd profiteren van een bepaalde verzekering van hun reële waarde tijdens het transport, deze verzekering werkt wanneer de procedure correct wordt toegepast. Ook vraagt Deco In Design haar klanten de nodige waakzaamheid te betrachten bij de ontvangst van de goederen.

In geval van problemen zal de klant snel contact opnemen met Deco In Design via e-mail om hem/haar te informeren. De naleving van deze procedure maakt een snelle oplossing van leveringsproblemen mogelijk.

Vertragingen in de levering: Zoals bij elke expeditie is het mogelijk dat het product vertraging oploopt of verloren gaat. In een dergelijk geval nemen we contact op met de vervoerder om een onderzoek in te stellen. Alle inspanningen zullen dan worden gedaan om het pakket te vinden.

ARTIKEL 8: INPOLDERING / SAV

ALS HET PRODUCT BESCHADIGD IS, WEIGER HET PRODUCT EN SCHRIJF "BESCHADIGD PRODUCT", BESCHRIJF DE SCHADE PRECIES OP DE BON DIE U ONDERTEKENT.

Klachten en verzoeken om after-sales service worden per e-mail behandeld, de klant kan zijn verzoek sturen naar het volgende adres: info@kare-click.fr.

Het is noodzakelijk om een bericht te sturen met vermelding van het ordernummer, vergezeld van foto('s) van de gevonden afwijking. De dienst na verkoop kan een aanvraag niet verwerken zonder foto's van het artikel.

Herinnering: In geval van levering door een particuliere vervoerder is het essentieel om de staat van de verpakking en het product te controleren.

Geldige reserveringen geschreven op de voucher = Verzekerd product, snelle omruiling en vergemakkelijkte procedure.

ARTIKEL 9: WACHTTIJD EN TERUGBETALING

De klant heeft, binnen veertien dagen na de levering van zijn bestelling, een recht van teruggave voor de terugbetaling van producten die hem niet bevallen, in overeenstemming met artikel L 221-18 van het Wetboek van Consumentenrecht. Indien deze periode afloopt op een zaterdag, zondag of een feestdag of niet-werkdag, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Op maat gemaakte producten mogen op geen enkele wijze worden teruggenomen.

U dient ons vóór het verstrijken van de herroepingstermijn duidelijk en ondubbelzinnig schriftelijk op de hoogte te stellen van uw beslissing tot herroeping. Wij sturen u dan een e-mail om de ontvangst van uw herroeping te bevestigen en u het adres en de retourprocedure mee te delen. Elk risico met betrekking tot de terugzending van het product is de verantwoordelijkheid van de klant.

Als u een product retourneert omdat het op het moment van ontvangst niet meer bij u past, zijn de retourkosten dan voor uw rekening. Deco In Design accepteert geen pakketten die gefrankeerd zijn en die worden geretourneerd aan de afzender.

Het product moet dan intact (zonder gat of vlek in het bijzonder) en compleet (schroeven, moeren, enz.) worden teruggestuurd in de originele verpakking of anders in een verpakking van voldoende kwaliteit om het tijdens het transport te beschermen (karton met bubbeltjespapier/polystyreen bijvoorbeeld).

De bestelling (exclusief retourkosten) wordt dan uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van uw retourzending bij ons teruggestort.

Reforest'Action bomen kunnen niet worden teruggenomen, geruild, overgedragen of weggegeven op welke manier dan ook, gehuurd, doorverkocht, zelfs niet gedeeltelijk, gecrediteerd op een kaart of bankrekening, verdisconteerd of terugbetaald.

Wij bieden een retourservice voor omvangrijke pakketten via onze transporteur GEODIS. Neem contact met ons op via e-mail, zodat we u kunnen informeren over de prijs.

Als u een product terugstuurt na beschadiging of vernietiging als gevolg van verkeerd gebruik of onderhoud van het product, kunt u geen aanspraak maken op omruiling of terugbetaling.

Elke annulering van het product na een verandering van gedachten na de verzending moet ook schriftelijk gebeuren. U zult dan de levering aan de vervoerder moeten weigeren. U krijgt uw geld terug, verminderd met de verzendkosten voor de retourzending, zodra wij het pakket hebben ontvangen.

In het geval van een beschadigd of niet-conform ontvangen artikel, neem dan contact op met onze after-sales service door een e-mail te sturen naar info@kare-click.fr.

ARTIKEL 10: EIGENDOMSOVERDRACHT - OVERDRACHT VAN RISICO'S

Deco In Design behoudt de volledige eigendom van de verkochte producten tot de volledige betaling van de prijs door deze laatste. Deco In Design behoudt zich het recht voor om de bestelde producten te claimen in geval van wanbetaling. In deze hypothese verbindt de klant zich ertoe om elk product dat niet is betaald of dat het voorwerp is geweest van een wanbetaling, terug te geven op kosten van de klant.

Elk risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op de consument op het moment dat de consument of een door hem aangewezen derde, die niet de door de handelaar voorgestelde vervoerder is, de goederen fysiek in ontvangst neemt.

Het risico van verlies en beschadiging van de goederen gaat over op de consument zodra de vervoerder de goederen aan de klant overhandigt.

ARTIKEL 11: GEGEVENSBESCHERMING

De informatie die kare-click.fr vraagt bij een bestelling van de klant is noodzakelijk voor het beheer van zijn bestelling door Deco In Design en zijn commerciële partners. In overeenstemming met de wet "Informatique et Libertés" n° 78-17 van 6 januari 1978, heeft de klant een recht van toegang, rectificatie, verzet en verwijdering van de gegevens die op hem betrekking hebben met Deco In Design. Deco In Design zet zich in om uw privacy te beschermen en te respecteren in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming .

De internetgebruiker kan beslissen om op de hoogte te blijven van kare-click.fr aanbiedingen door zich te abonneren op de nieuwsbrief. Indien de klant deze aanbiedingen niet meer wenst te ontvangen, kan hij kare-click.fr hiervan op de hoogte brengen per mail of per e-mail op het volgende adres: info@kare-click.fr.

Om redenen van beperking van fraude kan Deco In Design u vragen om een bewijs van identiteit, adres...). Wij danken u voor uw begrip.

ARTIKEL 12 : VERANTWOORDELIJKHEID

Deco In Design kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de uitvoering van het contract in geval van gebrek aan voorraad of onbeschikbaarheid van het product door een geval van absolute noodzaak, van verstoring of volledige of gedeeltelijke staking van met name de postdiensten en transportmiddelen en/of communicatie.
Deco In Design kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige indirecte schade die zou kunnen ontstaan door de aankoop van de producten.
Deco In Design is ontheven van elke verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarop hypertekstlinks kunnen worden teruggestuurd vanaf haar eigen site.

Deco In Design is ontheven van elke verantwoordelijkheid voor de ongevallen die zich voordoen als gevolg van onvoldoende gebruik van de producten, in het geval dat de klanten niet zouden weten hoe ze de producten moeten gebruiken of die ze in de handen van kinderen of niet-verantwoordelijke personen zouden hebben gelegd.

De artikelen zijn ontworpen voor huishoudelijk gebruik. De producten worden niet in massa geproduceerd met schuim en stoffen met een speciale brandclassificatie. Voor openbaar gebruik moet de koper van de producten zelf bij de verantwoordelijke kantoren informeren naar de geschiktheid van het meubilair voor openbare plaatsen. Om deze reden neemt Deco In Design geen verantwoordelijkheid voor eventuele schadeclaims of claims als gevolg van overwerk en ongeschiktheid voor openbare plaatsen.

ARTIKEL 13: GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Alle clausules van deze algemene verkoopsvoorwaarden, evenals alle daarin genoemde aan- en verkooptransacties, zijn onderworpen aan het Franse recht.
Dit contract is onderworpen aan het Franse recht.

Elke bestelling die via de tussenkomst van Kare-Click wordt geplaatst, draagt de verbintenis van de klant, en dit zonder enige beperking, met de algemene verkoopsvoorwaarden van Deco In Design.

De consument kan met zijn keuze, naast een van de krachtens het wetboek van burgerlijke rechtsvordering territoriaal bevoegde rechtsgebieden, de bevoegdheid van de plaats waar hij op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst of van het zich voordoen van het schadebrengende feit verbleef, in beslag nemen.

In geval van verkoop aan een rechtspersoon zal elk geschil met betrekking tot de verkoop (prijs, CGV, producten,...) onderworpen zijn aan het Franse recht voor de handelsrechtbank van het hoofdkantoor van Deco In Design.

ARTIKEL 14: AANVAARDING VAN DE KLANT

De "validatieklik" vormt een elektronische handtekening. Deze elektronische handtekening heeft tussen de partijen dezelfde waarde als een handgeschreven handtekening.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden en de prijzen worden uitdrukkelijk overeengekomen en aanvaard door de klant, die verklaart en erkent er een perfecte kennis van te hebben en dus afziet van elk tegenstrijdig document en, in het bijzonder, van zijn eigen algemene aankoopvoorwaarden, de koopakte die leidt tot de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

ARTIKEL 15: GARANTIE

Al onze producten genieten de wettelijke conformiteitsgarantie (artikels L.217-4 tot L.217-14) en de garantie tegen verborgen gebreken (artikels 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek).

Goederen die na 18 maart 2016 worden gekocht, worden geacht gedurende twee jaar na ontvangst van het product vrij te zijn van gebreken in overeenstemming met de voorschriften.

De wettelijke conformiteitsgarantie geeft u het recht om, in geval van een defect dat zich binnen twee jaar na de datum van levering voordoet, te kiezen tussen reparatie of vervanging van het goed, behalve wanneer dit laatste onevenredige kosten met zich meebrengt voor de professional in vergelijking met een tweede middel.

De consument kan geen beroep doen op de wettelijke garantie van overeenstemming wanneer hij op het moment van de overeenkomst op de hoogte was van het gebrek, wanneer hij op het moment van de overeenkomst niet onbekend kon zijn met het gebrek of wanneer het gebrek te wijten is aan materialen die hij zelf heeft geleverd.

Daarnaast kunt u gebruik maken van de garantie tegen verborgen gebreken. In dit geval kunt u kiezen tussen annulering van de verkoop of een verlaging van de verkoopprijs om het product te behouden in overeenstemming met artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

Om de wettelijke garantie van conformiteit of de garantie tegen verborgen gebreken toe te passen, kunt u ons een e-mail sturen naar info@kare-click.fr met foto's van het (de) betrokken product(en).

- Artikel L217-4 van het Consumentenwetboek: De verkoper levert een goed dat in overeenstemming is met de overeenkomst en is verantwoordelijk voor eventuele gebreken van overeenstemming die op het moment van levering bestaan. Hij is ook aansprakelijk voor gebreken aan de conformiteit die voortvloeien uit de verpakking, de montagehandleiding of de installatie, wanneer deze hem door het contract in rekening werden gebracht of onder zijn verantwoordelijkheid werden uitgevoerd.

- Artikel L217-5 van het Consumentenwetboek: De goederen zijn in overeenstemming met de overeenkomst:
1. Als het geschikt is voor het gebruik dat gewoonlijk van een soortgelijk goed wordt verwacht en, indien van toepassing:
- als het overeenkomt met de door de verkoper gegeven beschrijving en de kwaliteiten heeft die de verkoper aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model;
- als het de kwaliteiten heeft die een koper rechtmatig mag verwachten gezien de publieke uitspraken van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in de reclame of de etikettering ;

2. Of als het de kenmerken heeft die in onderling overleg tussen de partijen zijn gedefinieerd of geschikt is voor een bijzonder gebruik dat door de koper wordt gezocht, ter kennis van de verkoper is gebracht en door deze is aanvaard.

- Artikel L217-12 van het Franse Consumentenwetboek: De actie die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming is na twee jaar vanaf de levering van de goederen verjaard.

- Artikel L217-16 van het Franse Consumentenwetboek: Wanneer de koper de verkoper, in de loop van de commerciële garantie die hem bij de aankoop of de reparatie van een roerend goed wordt verleend, om een reparatie vraagt die onder de garantie valt, wordt de resterende duur van de garantie vermeerderd met een periode van immobilisatie van ten minste zeven dagen. Deze termijn loopt vanaf de datum van het verzoek om interventie van de koper of vanaf de datum waarop de betrokken goederen ter beschikking worden gesteld voor reparatie, indien deze beschikbaar zijn na het verzoek om interventie.

- Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek: De verkoper is gebonden aan de garantie wegens verborgen gebreken in het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het is bestemd, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht, of er slechts een lagere prijs voor zou hebben betaald, als hij daarvan op de hoogte was geweest.

- Artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek: De vordering die voortvloeit uit herhalende gebreken moet door de koper binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek worden ingesteld.

ARTIKEL 16: BEWIJS

De geautomatiseerde registers, die in de computersystemen van Deco In Design in redelijke veiligheidsomstandigheden worden bijgehouden, worden beschouwd als de communicatieproeven, bestellingen en betalingen tussen de onderdelen.
De indiening van de inkooporders en de facturen wordt uitgevoerd op een betrouwbare en duurzame drager die als bewijs kan worden geleverd.

ARTIKEL 17: INTELLECTUEEL EIGENDOM

Deco In Design is houder van de intellectuele eigendomsrechten op de site en het recht om de elementen die in de catalogus van de elektronische winkel voorkomen, en in het bijzonder de foto's waarvoor het de nodige toestemming heeft gekregen van de betrokken personen, te verspreiden.
Bijgevolg is de gedeeltelijke of volledige reproductie, op welke drager dan ook, van de elementen die de site en de catalogus samenstellen, het gebruik ervan, alsook de terbeschikkingstelling ervan aan derden formeel verboden.

ARTIKEL 18: GEHELE OVEREENKOMST

Deze algemene verkoopsvoorwaarden drukken het geheel van de verplichtingen van de partijen uit.
Geen enkele andere algemene of bijzondere voorwaarde die door de klant wordt meegedeeld, zal kunnen worden geïntegreerd of afwijken van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 19: GEEN VERZAKING

Het feit dat Deco In Design geen gebruik maakt van een tekortkoming van de opdrachtgever in de nakoming van een van zijn verplichtingen, kan niet worden uitgelegd als een verzaking aan de betreffende verplichting en het later profiteren van deze tekortkoming.

ARTIKEL 20: NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden als ongeldig worden beschouwd of als zodanig worden verklaard op grond van een wet, een verordening of na een definitieve beslissing van een bevoegd rechtsgebied, behouden de overige bepalingen hun volledige kracht en reikwijdte.

ARTIKEL 21: BEMIDDELING

Om uw geschillen te beslechten dient u in eerste instantie een schriftelijke klacht te sturen naar info@kare-click.fr.

Indien u niet tevreden bent met onze klantenservice, kunt u contact opnemen met onze bemiddelingsdienst conform de artikelen L.616 - 1 en R.616 - 1. U moet dan eenvoudig en gratis contact opnemen met CNPM Médiation via elektronische weg door uw dossier in te dienen op https://www.cnpm-mediation-consommation.eu/demande-de-mediation.php, of via een eenvoudige mail (voeg uw e-mail, telefonische en schriftelijke klacht toe) aan : CNPM Médiation Consommation, 27 avenue de la Libération, 42400 Saint-Chamond.