Algemene verkoopsvoorwaarden

Informatie www.kare-click.fr

De website www.kare-click.fr (hierna "de site" genoemd) is een e-commercesite die meubilair, verlichting en decoratieve objecten te koop aanbiedt aan internetgebruikers die op de site surfen. Het wordt beheerd door Deco In Design.

De klant (hierna "de klant" genoemd) is iedere persoon die een of meer webpagina's van de site bezoekt, ongeacht of hij/zij een aankoopproces op de site heeft gestart of niet.

De website www.kare-click.fr is eigendom en valt onder de beheersverantwoordelijkheid van Deco In Design (hierna te noemen Deco In Design).

Aangezien de site wordt gehost door een externe dienstverlener, kan Deco In Design niet aansprakelijk worden gesteld voor een onderbreking van de dienstverlening van de site, technische problemen, onnauwkeurigheden of weglatingen van informatie die beschikbaar is op de site of voor schade die het gevolg is van een frauduleuze indringing door een derde partij die de informatie op de site heeft gewijzigd.

ARTIKEL 1: DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

Het doel van deze algemene verkoopsvoorwaarden is enerzijds om elke potentiële consument te informeren over de voorwaarden waaronder de verkoper de bestelde producten verkoopt en levert en anderzijds om de rechten en plichten van de partijen in verband met de verkoop van producten door de verkoper aan de consument vast te leggen.

Zij zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle relaties tussen Deco In Design en elke persoon die producten koopt die door kare-click.fr op deze site te koop worden aangeboden.

In het kader van deze algemene verkoopsvoorwaarden verwijst het begrip product(en) naar het product of de producten en de verschillende diensten die op de site worden aangeboden.

Bijgevolg impliceert het feit dat eenieder die een product bestelt dat op de site te koop wordt aangeboden, de volledige aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, die de klant erkent te hebben gelezen alvorens te bestellen.

De producten worden te koop aangeboden in het volgende geografische gebied: Europees Frankrijk (met uitzondering van Corsica en de Franse overzeese departementen en gebiedsdelen), Monaco, België.

De klant verklaart, voorafgaand aan zijn bestelling, over de volledige rechtsbevoegdheid te beschikken, zodat hij zich kan verbinden aan deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Deco In Design behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen.

ARTIKEL 2: BESTELLINGEN

U kunt uw bestellingen plaatsen:
- op internet:
www.kare-click.fr - per telefoon: 02 22 44 12 12 12 12
- per post naar het volgende adres:

KARE - kare-click.com

22 rue du Gaillec 22 rue du Gaillec

56100 LORIENT

ARTIKEL 3: BESCHIKBAARHEID VAN ARTIKELEN

Op de pagina van elk artikel wordt een schatting van de verzendtijd aangegeven, bijvoorbeeld 2 weken. Verzending is de periode waarin wij het pakket gereedmaken voor levering aan onze transporteur. Dit is niet de datum waarop uw bestelling wordt geleverd.

Deco In Design neemt telefonisch of per e-mail contact op met de klant indien zich een wijziging in de beschikbaarheid van een door de klant besteld product heeft voorgedaan. Hij kan er dan voor kiezen om zijn bestelling te handhaven of deze kosteloos te annuleren.

In geval van niet-nakoming van onze leveringsplicht binnen de in de bestelling vermelde termijnen kan de consument de overeenkomst schriftelijk opzeggen, indien hij, na ons te hebben geïnstrueerd om binnen een redelijke aanvullende termijn te leveren, de bestelling niet binnen deze nieuwe termijn wordt uitgevoerd.

De klant wordt verzocht er rekening mee te houden dat de foto's, afbeeldingen en beschrijvingen van de te koop aangeboden producten kunnen variëren afhankelijk van de gebruikte browsers. Sommige onderdelen en afwerkingen worden met de hand gemaakt en afgewerkt, waardoor sommige meubels een uniek karakter hebben.

ARTIKEL 4: PRIJS

De op de site aangegeven verkoopprijzen zijn in euro's, alle belastingen inbegrepen. De gegarandeerde prijs voor de klant is de prijs die op de site wordt weergegeven op het moment van aankoop. De prijs die op het moment van aankoop is vastgesteld, is vast en definitief.

Zij omvatten niet de verzendkosten, gefactureerd als aanvulling op de prijs van de gekochte producten in overeenstemming met het bedrag van de bestelling dat in de orderbevestiging zal worden aangegeven.

De verkoopprijzen van de producten kunnen te allen tijde door Deco In Design worden gewijzigd en de prijs die aan de klant wordt gegarandeerd is de prijs die op de site aanwezig is op het moment van registratie van zijn bestelling (tenzij er sprake is van een duidelijke typografische fout).

Voor leveringen binnen de Europese Unie zijn de prijzen inclusief de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling. Zij worden daarom aangegeven inclusief BTW. Voor een levering binnen de Europese Unie zijn geen andere douanerechten of BTW verschuldigd. Elke wijziging in het toepasselijke tarief kan worden doorberekend in de verkoopprijs van de producten in de catalogus.
Voor leveringen buiten de Europese Unie moet de klant de douanerechten, BTW of andere belastingen betalen die verschuldigd zijn naar aanleiding van de invoer van de producten in het land van de plaats van levering.
De formaliteiten die hierop betrekking hebben, vallen eveneens uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de klant, tenzij anders vermeld. De klant is als enige verantwoordelijk voor het controleren van de importmogelijkheden van de bestelde producten met betrekking tot het recht van het land van levering. Een factuur zal worden uitgereikt door Deco In Design. De klant moet het adres vermelden waar de factuur moet worden verzonden.

ARTIKEL 5: BESTELLEN

Elke bestelling die door de klant op de site, per telefoon, e-mail of post wordt geplaatst, impliceert de aanvaarding zonder beperking of voorbehoud van alle algemene verkoopsvoorwaarden. De verkoop zal pas als definitief worden beschouwd nadat Deco In Design de klant de bevestiging van de bestelling heeft gestuurd en het bedrag van de bestelling heeft afgehaald. Deco In Design behoudt zich het recht voor om een bestelling om welke reden dan ook niet te verwerken en zal de klant hiervan op de hoogte stellen.

De aanbiedingen op deze site zijn geldig zolang de betreffende producten online blijven en zolang de voorraad strekt.

De informatie met betrekking tot uw bestelling die u met de 3x CB-oplossing op afstand heeft betaald, is onderworpen aan een geautomatiseerde gegevensverwerking waarvoor FIA-NET S.A. verantwoordelijk is. Het doel van deze geautomatiseerde gegevensverwerking is het vaststellen van een verzekeringsniveau voor een transactie en het bestrijden van betalingsfraude en in het bijzonder van creditcardfraude.

FIA-NET S.A. en de handelaar bij wie u uw aankoop doet, zijn de ontvangers van de gegevens met betrekking tot uw bestelling. Het niet doorgeven van gegevens met betrekking tot uw bestelling verhindert de voltooiing en analyse van uw transactie.

Het optreden van een onbetaalde vordering wegens frauduleus gebruik van een kredietkaart of een ander betaalmiddel zal ertoe leiden dat de gegevens van de bestelling die verband houden met de onbetaalde vordering worden opgenomen in een door FIA-NET S.A. uitgevoerd betalingsincidentendossier.

In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, heeft u het recht op toegang, correctie en verwijdering van al uw persoonlijke gegevens die zijn geregistreerd door FIA-NET op elk moment door te schrijven, per post en door uw identiteit te bewijzen aan FIA-NET - Service Informatique et Libertés - Traitement n°773061 et n°1080905 - 3/5 Rue Saint Georges, 75009 PARIS.

ARTIKEL 6: VERZENDKOSTEN

De verzendkosten zijn inclusief voorbereidings- en verpakkingskosten en verzendkosten.

Het leveringstarief wordt aangegeven voor elke bestelling onder de 500 euro. Als uw bestelling meer dan 500 euro bedraagt, zijn de verzendkosten gratis. De verzendkosten worden berekend aan de hand van het gewicht en het volume van het artikel, de keuze van de vervoerder en of er een speciale verpakking nodig is voor de verzending. In dit geval kan het gewicht van het artikel dat in aanmerking wordt genomen voor de facturering afwijken van het werkelijke gewicht.

Wij kunnen afzonderlijke bestellingen groeperen, neem dan contact met ons op via e-mail. Geen enkele bestelling kan worden verzonden totdat deze compleet is.

ARTIKEL 7: LEVERING

De producten worden geleverd op het door de klant op de bestelbon vermelde adres, in Europees Frankrijk (met uitzondering van Corsica en de overzeese departementen en gebieden), Monaco en België.

Voor specifieke informatie over de levering en levertijden van kleine en grote pakketten kunt u terecht in het gedeelte "leveringen" op de startpagina van de website.

Een bestelling wordt alleen verzonden als deze compleet is. Deco In Design is vrij om de vervoerder te kiezen die zij het meest geschikt acht om haar producten te leveren.

Beschadigde pakketten: De klant is verplicht om, in aanwezigheid van de postdienst of de bezorger, de staat van de verpakking en de inhoud van de goederen bij aflevering te controleren. In geval de klant enige twijfel van welke aard dan ook heeft over de staat of de inhoud van zijn pakket, moet hij de staat van de ontvangen goederen controleren en een nauwkeurig voorbehoud maken, gedateerd en ondertekend of HERZOEK DE PACKAGE. Bij gebrek aan voorbehoud wordt het pakket geacht aanvaard te zijn door de vervoerder en is het voor Deco In Design dus onmogelijk om de levering te betwisten met de vervoerder. Alle door Kare Click verzonden producten genieten een speciale verzekering voor het bedrag van hun reële waarde tijdens het transport, deze verzekering werkt wanneer de procedure correct wordt toegepast. Deco In Design vraagt haar klanten ook om waakzaam te zijn bij het ontvangen van goederen.

In geval van problemen zal de klant snel contact opnemen met Deco In Design via e-mail om hem te informeren. Het volgen van deze procedure maakt een snelle oplossing van leveringsproblemen mogelijk.

Vertraging bij de levering: Zoals bij elke verzending kan het zijn dat er vertraging optreedt of dat het product verloren gaat. In zo'n geval nemen we contact op met de vervoerder om een onderzoek te starten. Alle moeite zal dan worden gedaan om dit pakket te vinden.

ARTIKEL 8: KLACHT / SPAREN

ALS HET PRODUCT BESCHADIGD IS, WEIGER HET PRODUCT DAN EN SCHRIJF "BESCHADIGD PRODUCT" EN BESCHRIJF NAUWKEURIG DE SCHADE OP DE VOUCHER DIE U ONDERTEKENT.

Klachten en naverkoopaanvragen worden per e-mail behandeld, de klant kan zijn aanvraag sturen naar het volgende adres: info@kare-click.fr

Het is noodzakelijk om een bericht te sturen met vermelding van het ordernummer en foto('s) van de gevonden afwijking. De dienst na verkoop kan een aanvraag niet verwerken zonder foto's van het artikel.

ONDERHOUDER: In geval van levering door particuliere transporteur is het essentieel om de staat van de verpakking en het product te controleren.

Geldige reserveringen schriftelijk op de voucher = Verzekerd product, snelle omruiling en eenvoudige procedure.

ARTIKEL 9: HERROEPINGSTERMIJN

De klant heeft binnen een termijn van veertien dagen na de levering van zijn bestelling recht op teruggave van de producten die hem niet passen in overeenstemming met artikel L 221-18 van het Wetboek van de Consument. Indien deze periode op een zaterdag, zondag of een feestdag of niet-werkdag afloopt, wordt zij verlengd tot de volgende werkdag.

Op maat gemaakte producten mogen op geen enkele wijze worden geretourneerd.

U dient ons voor het einde van de herroepingstermijn op duidelijke en ondubbelzinnige wijze schriftelijk op de hoogte te stellen van uw besluit tot herroeping. Wij zullen u dan een e-mail sturen om de ontvangst van uw terugtrekking te bevestigen en u te informeren over het adres en de retourprocedure. Elk risico met betrekking tot de terugzending van het product is de verantwoordelijkheid van de klant.

Als u een product retourneert omdat het op het moment van ontvangst niet meer geschikt is voor u, bent u verantwoordelijk voor de verzendkosten voor retourzending. Deco In Design accepteert geen verzendingspakketten die aan de afzender worden geretourneerd. Het product moet dan intact (zonder gaten of vlekken in het bijzonder) en compleet (schroeven, moeren enz.) worden teruggestuurd. De bestelling (exclusief verzendkosten voor retourzending) wordt dan binnen 14 dagen na ontvangst van uw retourzending aan u terugbetaald.

Voor grote pakketten bieden wij een retourdienst aan via onze vervoerder GEODIS. Neem contact met ons op via e-mail zodat wij u kunnen informeren over de prijs. Opgemerkt dient te worden dat eventuele retourzendingen van goederen in de originele verpakking moeten worden gedaan om van deze dienst gebruik te kunnen maken.

Als u een product retourneert als gevolg van schade of vernietiging als gevolg van onjuist gebruik of onderhoud van het product, kunt u geen aanspraak maken op vervanging of terugbetaling.

In het geval van een beschadigd of niet-conform artikel, neem dan contact op met de dienst na verkoop door een e-mail te sturen naar info@kare-click.fr

ARTIKEL 10: EIGENDOMSOVERDRACHT - RISICO-OVERDRACHT

Deco In Design behoudt de volledige eigendom van de verkochte producten tot de volledige betaling van de prijs door Deco In Design. Deco In Design behoudt zich het recht voor om de bestelde producten te claimen in geval van niet-betaling. In dit geval verbindt de klant zich ertoe om elk product dat niet betaald is of waarvoor een betalingsachterstand bestaat, terug te sturen, waarbij de kosten voor de terugzending ten laste van de klant komen.

Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op de consument op het moment dat deze of een door hem aangewezen derde partij, die niet de door de handelaar voorgestelde vervoerder is, de goederen fysiek in ontvangst neemt.

De overdracht van de risico's van verlies en beschadiging van de producten zal worden uitgevoerd zodra de producten door de vervoerder aan de klant worden overhandigd.

ARTIKEL 11: GEGEVENSBESCHERMING

De informatie die door kare-click.fr wordt gevraagd bij het bestellen bij de klant is noodzakelijk voor het beheer van zijn bestelling door Deco In Design en zijn commerciële partners. In overeenstemming met de wet "Informatique et Libertés" nr. 78-17 van 6 januari 1978, beschikt de klant bij Deco In Design over het recht van toegang, rectificatie, verzet en verwijdering van zijn gegevens.

De internetgebruiker kan beslissen om op de hoogte te blijven van de aanbiedingen van kare-click.fr door zich te abonneren op de nieuwsbrief. Indien de klant deze voorstellen niet langer wenst te ontvangen, kan hij kare-click.fr hiervan per post of per e-mail op de hoogte brengen op het volgende adres: info@kare-click.fr

Om redenen van fraudebeperking kan Deco In Design u om bewijs vragen (identiteit, woonplaats, enz.). Wij danken u voor uw begrip.

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID

Deco In Design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het contract in geval van een tekort aan voorraad of onbeschikbaarheid van het product door overmacht, verstoring of gehele of gedeeltelijke staking, in het bijzonder van de postdiensten en transport- en/of communicatiemiddelen.
Deco In Design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade die kan ontstaan als gevolg van de aankoop van de producten.
Deco In Design is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites waarnaar hyperlinks vanuit haar eigen site kunnen verwijzen.

Deco In Design is niet aansprakelijk voor ongevallen als gevolg van oneigenlijk gebruik van de producten, in het geval dat klanten de producten niet kunnen gebruiken of in de handen van kinderen of niet-verantwoordelijke personen hebben gelegd.

De artikelen zijn ontworpen voor huishoudelijk gebruik. De producten worden niet in serie vervaardigd met schuim en weefsels die in aanmerking komen voor de speciale brandvertragende classificatie. Voor publiek gebruik moet de koper van het product zelf bij de verantwoordelijke instanties informeren naar de geschiktheid van het meubilair voor openbare ruimten. Om deze reden aanvaardt Deco In Design geen enkele verantwoordelijkheid voor schadevergoedingen of claims die kunnen voortvloeien uit overwerk en ongeschiktheid voor openbare plaatsen.

ARTIKEL 13: GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Alle clausules die in deze algemene verkoopsvoorwaarden voorkomen, evenals alle aankoop- en verkoopverrichtingen waarnaar in deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt verwezen, zijn onderworpen aan het Franse recht.
Dit contract is onderworpen aan het Franse recht.

Elke bestelling geplaatst via de website van Kare-Click impliceert de aanvaarding, zonder enige beperking, door de klant van de algemene verkoopsvoorwaarden van Deco In Design.

1. De consument kan, naar eigen keuze, naast een van de gerechten die volgens het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering territoriaal bevoegd zijn, een rechtsvordering instellen bij het gerecht van de plaats waar hij woonde ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of het zich voordoen van het schadebrengende feit.

In geval van verkoop aan een rechtspersoon is elk geschil met betrekking tot de verkoop (prijs, algemene voorwaarden, producten, ...) onderworpen aan het Franse recht voor de Rechtbank van Koophandel van de maatschappelijke zetel van Deco In Design.

ARTIKEL 14: AANVAARDING DOOR DE KLANT

De "validatieklik" is een elektronische handtekening. Deze elektronische handtekening heeft dezelfde waarde tussen de partijen als een handgeschreven handtekening.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden en de prijzen zijn uitdrukkelijk overeengekomen en geaccepteerd door de klant, die verklaart en erkent dat hij er volledig op de hoogte van is en dus afziet van het recht om zich te beroepen op elk tegenstrijdig document en, in het bijzonder, op zijn eigen algemene aankoopvoorwaarden, de aankoophandeling die de aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden inhoudt.

ARTIKEL 15: GARANTIE

Al onze producten genieten de wettelijke garantie van conformiteit (artikelen L.217-4 tot L.217-14) en de garantie tegen verborgen gebreken (artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek).

Goederen die na 18 maart 2016 worden aangekocht, genieten een vermoeden van anterioriteit van non-conformiteit gedurende de twee jaar na ontvangst van het product.

De wettelijke garantie van conformiteit geeft u het recht om, in geval van een gebrek dat zich binnen twee jaar na de datum van levering voordoet, te kiezen tussen reparatie of vervanging van de goederen, behalve wanneer dit laatste voor de handelaar onevenredige kosten veroorzaakt in vergelijking met een tweede middel.

De consument kan geen beroep doen op de wettelijke garantie van conformiteit wanneer hij op het moment van de overeenkomst op de hoogte was van het gebrek, wanneer hij het gebrek niet onbekend kon zijn op het moment van de overeenkomst of wanneer het gebrek het gevolg is van materialen die hij zelf heeft geleverd.

Daarnaast kunt u de garantie tegen verborgen gebreken implementeren. In dat geval kunt u kiezen tussen annulering van de verkoop of verlaging van de verkoopprijs om het product te behouden in overeenstemming met artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

- Artikel L217-4 van het Consumentenwetboek: De verkoper levert een goed conform de overeenkomst en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering. Hij is ook aansprakelijk voor gebreken in de conformiteit die het gevolg zijn van de verpakking, de montagehandleiding of de installatie, wanneer deze laatste hem op grond van de overeenkomst in rekening is gebracht of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd.

- Artikel L217-5 van het consumentenwetboek: Het goed is in overeenstemming met de overeenkomst:
1. Als het specifiek is voor het gebruik dat gewoonlijk van een soortgelijke eigenschap wordt verwacht, en zo ja, dan:
- indien zij overeenstemt met de door de verkoper gegeven beschrijving en de kwaliteiten bezit die de verkoper in de vorm van een monster of model aan de koper heeft voorgelegd;
- indien zij de kwaliteiten vertoont die de koper op grond van de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in de reclame of de etikettering, mag verwachten;

2. Of indien het de kenmerken heeft die in onderling overleg tussen de partijen zijn vastgesteld of geschikt is voor een door de koper gewenst bijzonder gebruik, dat onder de aandacht van de verkoper wordt gebracht en door deze laatste wordt aanvaard.

- Artikel L217-12 van het Wetboek van de Consument: De handeling als gevolg van het gebrek aan overeenstemming is voorgeschreven na twee jaar na de levering van de goederen.

- Artikel L217-16 van het Wetboek van de Consument: Wanneer de koper de verkoper, in de loop van de commerciële garantie die hem bij de aankoop of het herstel van een roerend goed wordt verleend, vraagt om een herstelling die onder de garantie valt, wordt de eventuele blokkeringsperiode van ten minste zeven dagen opgeteld bij de resterende looptijd van de garantie. Deze termijn gaat in op de datum van het verzoek van de koper om interventie of de datum waarop de betrokken goederen voor reparatie beschikbaar worden gesteld, indien deze beschikbaarheid volgt op het verzoek om interventie.

- Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek: De verkoper is gebonden aan de garantie wegens verborgen gebreken in het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zo sterk verminderen, dat de koper het niet of slechts tegen een lagere prijs zou hebben gekocht als hij het had gekend.

- Artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek: De rechtsvordering die voortvloeit uit een verbod op gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek.

ARTIKEL 16: BEWIJS

De geautomatiseerde administratie, die in de computersystemen van Deco In Design onder redelijke veiligheidsvoorwaarden wordt bewaard, zal worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen.
De archivering van inkooporders en facturen gebeurt op een betrouwbare en duurzame drager die als bewijs kan worden geproduceerd.

ARTIKEL 17: INTELLECTUELE EIGENDOM

Deco In Design is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op de site en het recht om de elementen die in de catalogus van de elektronische winkel staan te verspreiden en in het bijzonder de foto's waarvoor het van de betrokken personen de nodige vergunningen heeft verkregen.
Bijgevolg zijn de gedeeltelijke of volledige reproductie, op welke drager dan ook, van de elementen van de site en de catalogus, het gebruik en de beschikbaarheid ervan voor derden strikt verboden.

ARTIKEL 18: VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze algemene verkoopsvoorwaarden drukken alle verplichtingen van de partijen uit.
Andere algemene of bijzondere voorwaarden die door de klant worden meegedeeld, mogen niet worden opgenomen in of afwijken van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 19: GEEN VERKLARING VAN AFSTAND

Het feit dat Deco In Design zich niet beroept op een tekortkoming van de opdrachtgever in de nakoming van één van zijn verplichtingen kan niet worden uitgelegd als een afstand van de betreffende verplichting en een beroep op deze tekortkoming op een later tijdstip.

ARTIKEL 20: NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig worden geacht of ongeldig worden verklaard op grond van een wet, voorschrift of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, behouden de overige bepalingen hun volledige kracht en reikwijdte.

ARTIKEL 22: BEMIDDELING

In overeenstemming met de bepalingen van de consumentenwet betreffende de minnelijke schikking van geschillen, zijn wij lid van de Service du Médiateur du Médiateur du e-commerce van de FEVAD (Fédération du e-commerce et de la vente à distance) waarvan de contactgegevens als volgt zijn: rue de la Boétie 60 - 75008 Paris - http://www.mediateurfevad.fr/ De bemiddelingsdienst kan worden geraadpleegd voor elk geschil dat niet met succes is opgelost.

Op Europees niveau biedt de Europese Commissie u een online platform voor geschillenbeslechting: ec.europa.eu/odr.


Onze nieuwsbrief :

Om op de hoogte te blijven !
Aanmelden en 10€ winnen
bij uw volgende bestelling*
*Voor bestellingen van meer dan 50€ aankoop