Wanneer u voor het eerst verbinding maakt met onze website, wordt u gewaarschuwd, door middel van een banner op uw scherm, dat informatie met betrekking tot uw browsen waarschijnlijk zal worden opgeslagen in bestanden genaamd "cookies".

Met ons beleid inzake het gebruik van cookies kunt u de bepalingen die wij toepassen met betrekking tot de navigatie op onze website beter begrijpen. Het informeert u in het bijzonder over alle cookies die op onze website aanwezig zijn, hun doel (deel I.) en geeft u de stappen die u moet volgen om ze in te stellen (deel II.)

1. Algemene informatie over cookies

Als uitgever van deze website kunnen wij een cookie op uw terminal (computer, tablet, mobiel, enz.) installeren om u een vlotte en optimale navigatie op onze website te garanderen. "Cookies" zijn kleine tekstbestanden van beperkte grootte die ons in staat stellen uw computer, tablet of mobiel te herkennen om de diensten die wij aanbieden te personaliseren.

.

De informatie die via cookies wordt verzameld, identificeert u op geen enkele manier met uw naam. Het wordt uitsluitend gebruikt voor onze eigen behoeften om de interactiviteit en de prestaties van onze website te verbeteren en om u inhoud toe te sturen die is afgestemd op uw interesses. Geen van deze informatie wordt aan derden meegedeeld, behalve wanneer wij vooraf uw toestemming hebben gekregen of wanneer de bekendmaking van deze informatie bij wet, op bevel van een rechtbank of een bevoegde administratieve of gerechtelijke autoriteit is vereist.

Om beter te verduidelijken welke informatie cookies identificeren, volgt hieronder een lijst van de verschillende soorten cookies die op onze website kunnen worden gebruikt, hun naam, hun doel en ook hun bewaarperiode.

2. Uw cookie-voorkeuren instellen

U kunt het plaatsen van cookies op elk gewenst moment accepteren of weigeren. Wanneer u voor het eerst inlogt op onze website, verschijnt er onderaan op uw scherm een banner met korte informatie over het deponeren van cookies en soortgelijke technologieën. Deze banner waarschuwt u dat u, door uw navigatie op de website voort te zetten (bijvoorbeeld door een nieuwe pagina te laden of door op verschillende elementen van de site te klikken), de plaatsing van cookies op uw terminal aanvaardt. U wordt ook geacht uw toestemming te hebben gegeven voor het plaatsen van cookies door te klikken op het bannericoontje sluiten, dat wordt gesymboliseerd door de "X" rechts van de banner op uw scherm.

Afhankelijk van het soort cookie in kwestie, kan het noodzakelijk zijn uw toestemming te verkrijgen voor het plaatsen en lezen van cookies op uw terminal.

a. Cookies vrijgesteld van toestemming

In overeenstemming met de aanbevelingen van de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) zijn bepaalde cookies vrijgesteld van het vooraf vragen van uw toestemming, voor zover deze strikt noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website of uitsluitend tot doel hebben communicatie langs elektronische weg mogelijk te maken of te vergemakkelijken.

Hieronder vallen sessie-ID-cookies, verificatiecookies, sessiecookies voor load balancing, alsmede cookies voor het personaliseren van uw interface. Deze cookies zijn volledig onderworpen aan dit beleid voor zover ze worden uitgegeven en beheerd door onze site.

Naam van de cookies: Prestashop-*
Geldigheidsduur: 2 weken
Omschrijving: Deze cookies worden gebruikt om uw winkelwagengegevens, bestellingen, verbinding met uw klantenruimte en alle andere keuzes die u tijdens het surfen op onze site hebt gemaakt, op te slaan.

b. Cookies waarvoor vooraf toestemming moet worden verkregen

Dit voorschrift heeft betrekking op cookies die door derden zijn uitgegeven en die als "persistent" worden aangemerkt, in die zin dat zij in uw terminal blijven totdat zij worden verwijderd of totdat hun vervaldatum is verstreken. Aangezien dergelijke cookies door derden worden uitgegeven, zijn het gebruik en de deponering ervan onderworpen aan hun eigen privacybeleid, waarvan hieronder een link wordt gegeven. Deze familie van cookies omvat advertentiecookies (die wij niet gebruiken), alsmede cookies voor het delen van sociale netwerken en statistische cookies. Cookies voor het delen van sociale netwerken worden uitgegeven en beheerd door de uitgever van het desbetreffende sociale netwerk.

Statistieken:

Cookie-naam: _ga, _gat_gtag, _gid
Geldigheidsperiode: 13 maanden
Omschrijving: Dit zijn Google Analytics-cookies voor het bijhouden van statistieken. Hiermee kunnen we zien dat u al bent langsgekomen, zodat we u niet meerdere keren hoeven te tellen. Door uw navigatie op de site voort te zetten, accepteert u het deponeren van deze cookies.

U kunt uw toestemming voor cookies intrekken door de volgende URL te volgen: https://www.kare.be/nl/module/lgcookieslaw/disallow?token=24b62d72579395ed46ac0185c6110827

c. Cookie-instellingstools

De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om het plaatsen van cookies toe te staan. Uw browser biedt u echter de mogelijkheid om deze standaardinstellingen te wijzigen, zodat ofwel alle cookies systematisch worden geweigerd, ofwel slechts een deel van de cookies wordt geaccepteerd of geweigerd, afhankelijk van de afzender.

WAARSCHUWING: Het weigeren van de plaatsing van cookies op uw terminal kan niettemin uw gebruikerservaring en uw toegang tot bepaalde diensten of functies van deze website wijzigen. In voorkomend geval wijzen wij alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen in verband met de verslechtering van uw surfomstandigheden die zich voordoen ten gevolge van uw keuze om de cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de site te weigeren, te verwijderen of te blokkeren. Deze gevolgen kunnen geen schade vormen en u kunt hiervoor geen schadevergoeding eisen. Uw browser biedt u ook de mogelijkheid om bestaande cookies op uw terminal te verwijderen of om u te informeren wanneer er nieuwe cookies op uw terminal kunnen worden geplaatst. Deze instellingen hebben geen invloed op uw surfervaring, maar zorgen ervoor dat u alle voordelen verliest die de cookie biedt.

Hieronder vindt u de verschillende instrumenten die u ter beschikking staan om, volgens uw voorkeuren, de cookies in te stellen die op uw terminal worden geplaatst.

d. Uw internetbrowser instellen

Elke internetbrowser biedt zijn eigen instellingen voor cookiebeheer.

Om te weten te komen hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen, vindt u hieronder links naar de hulp die nodig is om toegang te krijgen tot het cookiemenu van uw browser:

Voor meer informatie over de controle-instrumenten voor cookies kunt u terecht op de website van de CNIL: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.

Goed bezoek

Onze nieuwsbrief :

Om op de hoogte te blijven !
Aanmelden en 10€ winnen
bij uw volgende bestelling*
*Voor bestellingen van meer dan 50€ aankoop